Thursday, February 28, 2013

February in pics

Hello!

Just to remind myself what I've been doing this month.
Samo da se podsjetim što sam radila ovaj mjesec.


Love, Žana

Wednesday, February 27, 2013

I'm bluetiful with ballerina's charm

Hi my friends!

Few days ago I bought two bottles of Essence polishes... I would bought more, but the ones I wanted were already gone. Both of these polishes are going out of range, so if you like any of it, hurry to find a bottle for yourself.
Pred par dana sam si kupila dvije bočice Essenceovih lakića... ma kupila bih ja i više, ali oni koje sam htjela već su bili rasprodani. Oba ova laka idu van iz prodaje, pa ako vam se koji svidi, požurite pronaći bočicu za sebe.On upper pics you can see Essence 'ballerina's charm', two coats without topcoat. This polish was indeed a pleasant surprise. It applies like dream, covers perfectly in two coats, drying speed is great, color is so awesome and elegant... it reminds me of famous Channelesque, it's that type of color but this one is bit lighter and with tiny golden shimmer. Just awesome, great job for Essence... that's why I can't understand why they pulling it out.  
Na gornjim fotkama je Essence 'ballerina's charm', dva sloja bez nadlaka. Ovaj mi je lakić zbilja bio ugodno iznenađenje. Formula mu je savršena, nanosi se kao san, savršeno pokriva u dva sloja, brzina sušenja je super, a boja zbilja prekrasna i elegantna... podsjeća me na slavni Channelesque, to je taj tip boje ali ovaj je svjetliji i sa zlatnim shimmerom. Predivno, odličan posao od Essencea... tim više ne razumijem zašto ga povlače.This blue is Essence 'i'm bluetiful', gorgeous smokey blue shade with blue shimmer and silver glitter. On pics are two coats, no topcoat. Everything I said already goes for this shade too. Great brush, awesome drying time, covers in two coats... gotta love this one. 
I need to get my hands on 'i love bad boys' before it's gone too. I even have few color3 bottles that  aren't opened yet, and they are going out of range already.
Guess we all need some space for new bottles. Have you bought any of the shades that are going out?
Plavac je Essence 'i'm bluetiful', krasna zadimljena plava nijansa s modrim shimmerom i srebrnim glitterom. Na fotkama u dva sloja, bez nadlaka. Sve što sam rekla gore, vrijedi i ovdje. Super četkica, brzo sušenje, savršeno pokrivanje u dva sloja... ma morate ga voljeti.
Još se trebam dočepati 'i love bad boys' prije no što nestane u povijesti. Imam čak i par color3 bočica koje nisam niti otvorila, a one već izlaze iz prodaje.
Izgleda da nam svima treba mjesta za nove bočice. Jeste li vi kupile koju od nijansi koja izlazi iz prodaje?

Love, Žana  

Monday, February 25, 2013

I'm not lion... or am I?


Hi my friends!

I really, really, really wanted this polish since the first time I saw it. What can I say, it was (once again) love at first sight .  I must warn you, tons of pictures ahead.
Stvaro sam, stvarno željela ovaj lakić otkako sam  ga prvi put vidjela. Što da vam kažem ,bila je to (još jednom) ljubav na prvi pogled . Upozoravam vas, tona fotki pred vama.


These were all taken in the sun, two coats with no topcoat. Like all glitters, this one is also gritty, but I love texture on my nails. It's shinny, it's sparkle, and its China Glaze's 'i'm not lion'. The formula of this polish is awesome, it dries so fast that you don't need any speed dry topcoat. Pure love! More pics coming!
Ove su fotke poslikane na suncu, dva sloja bez nadlaka. Kao i svi glitteri, i ovaj je na dodir hrapav, ali meni se to sviđa. Sjajan je, svjetlucav, i on je China Glaze 'i'm not lion'. Formula mu je savršena, tako se brzo suši da vam ni ne treba brzosušeći nadlak. Čista ljubav! Još malo fotki!


In shade it looks less spectacular than in the sun... almost like wet sand with tiny crushed shells among its particles. After bathing myself in its lights and sparkles on my balcony, I decided to add little something, to make it more distinguish, I guess.
Neki bi rekli da u sjeni ne izgleda tako spektakularno kao na suncu... a meni se čini kao mokar pjesak s pregršt sedefa među svojim zrncima. Nakon što sam se na balkonu doslovo okupala u njegovoj svjetlosti, odlučila sam dodati par sitnica, ne bih li ga učinila još upečatljivijim.Don't you just love when topcoat smears your nail art   !?
Like it.. or not your type of polish at all? Tell me .
Nema ništa bolje nego kad vam nadlak razmaže crtež, zar ne !?
Sviđa vam se... ili uopće nije vaš tip laka? Recite mi .

Love, Žana

Friday, February 22, 2013

Fairies in town... with Santa on watch

Hi my friends!

This post waited too long to see the light of day.... finally, here it is.
I know that Christmas time is long time gone now. I totally forgot about these cute stickers:
Ovaj post je predugo čekao da vidi svjetlo dana... evo ga, konačno.
Znam da je Božić već odavo iza nas. Sasvim sam zaboravila na ove naljepnice:

 

They are from KKCenterhk online store. I thought that putting them on a neutral or nude polish would be good idea, so that's what I did. Unfortunately, outside was dark so the pics are taken inside, under artificial light, which is not flattery to my poor skin... but, you get the picture. 
Naljepnice su iz KKCenterhk online trgovine. Mislila sam da bi bila dobra ideja staviti ih na neutralnu pozadinu pa sam to i napravila. Na nesreću, vani je već bio mrak pa su fotke poslikane unutra, pod umjetnim svjetlom koje baš i ne laska mojoj jadnoj koži... ali, vidjet ćete već.The stickers are quite cute. All you have to do is put them on your nails, and sealed with top coat. Instant nail art in a minute . Lots of Santas, Christmas trees, balloons and moon with stars on it. They suppose to glow in the dark, but I don't have a photo to prove it... I forgot about that part .
You can buy them here, for 3,50 $. Do it right now, be ready for next Christmas .
I also got this image plate.
Naljepnice su baš slatke. Sve što trebate napraviti je da ih stavite na nalakiran nokat i osigurate nadlakom. Instant nail art u minuti . Brdo Djedica, božićnih drvca, balona i mjeseca sa zvijezdama je na njima. Trebale bi svjetliti u mraku, ali nemam fotku kao dokaz... na taj dio sam sasvim zaboravila . Možete ih kupiti tu, za 3,50 $. Učinite to odmah, budite spremne za idući Božić .
Dobila sam i ovu pločicu.
It's stamping image plate B20, with cute fairy and some flowers. Check out what I've done with it.
To je pločica za štambiljanje B20, s vilom i cvijećem. Pogledajte što sam napravila s njom.


First three pictures from this series are taken in the sun, the last two in the shade. I made purple glitter to blue gradient, then stamped the pattern with white polish... but couldn't resist to add some gold sparkles on fairies wings. Too many sparkles, this manicure was almost impossible to capture it.... but I love the way it looks .
To get fairy plate you need to go here , it can be yours for 5,05 $. While you're there, check the other nail art items, I'm sure anyone can found something for himself. Please don't forget to use my nailcrazy69 code to get 10 % off. 
Do you believe in fairies, have you ever seen one? On nails, at least .
Prve tri fotke iz ove serije su poslikane na suncu, zadnje dvije u sjeni. Napravila sam plavo-ljubičasti gradijent s glitterom, a onda i ispečatirala uzorak s bijelim lakom... ali nisam mogla odoljeti pa sam dodala i malo vilinskog praha na vilina krila. Previše blještavo, manikura je bila skoro pa nemoguća za poslikati... ali sviđa mi se kako izgleda .
Pločicu ćete naći tu, vaša je za 5,05 $. Kad ste već tamo, obavezno provjerite i druge stvarčice za nail art, sigurna sam da svatko tamo može pronaći nešto za sebe. Nemojte, molim vas, zaboraviti iskoristiti moj nailcrazy69 kod za 10 % popusta.
Vjerujete li vi u vile, jeste ikad vidjele koju? Bar na noktima .

Love, Žana 

p.s. these items were sent to me for review
p.s. proizvodi poslani na racenziju

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...