Sunday, June 30, 2013

June in pictures

Hi there!With love, Žana

Friday, June 28, 2013

Guerilla gardening

Hi there!


In Croatians 'dm' drugstores we can now found new essence collection - Guerilla Gardening. Let the pics do the talking.
Diljem lijepe naše, u 'dm' drogerijama ovih dana možete naći novu essence kolekciju - Guerilla Gardening. Fotke će biti rječitije od mene.

essence guerilla gardening eyeshadow mpc, 15,90
01 garden up!

02 my piece of land

03 plant the planet
essence guerilla gardening eyebrow mascara, mpc 17,90
01 garden girls

02 my piece of  land
essence guerilla gardening lipcream mpc, 17,90
01 mission flower

02 floral glam
essence guerilla gardening cream to powder blush, mpc 17,90
01 mission flower

02 floral glam
essence guerilla gardening nail polish, mpc 15,90
01 I'm the moss

02 plant the planet

03 mission flower

04 floral glam
essence guerilla gardening nail effect powder, mpc 17,90
01 I'm the moss

02 mission flower
essence guerilla gardening nail art multi effect nail brush, mpc 17,90
to sweep is sweet
essence guerilla gardening hair tie, mpc 17,90
guerilla girls
Did you found anything you like, want or need? 
Jeste već pronašle nešto za sebe?

Thanks for stopping by, Žana

Thursday, June 27, 2013

In the rough

Hi there!

I'm sure you all know this one, but I have to show it on its own.
Ovog već sigurno znate, ali moram ga pokazati i samog.It's, of course, China Glaze 'in the rough' from 'texture' collection. Do I really need to repeat myself and tell you once again how much I love this polish... its texture, color, drying time... everything about it is perfect love struck. On pics you see two coats, no topcoat. First pics are taken in the shade, yesterday, the ones in the sun half an hour ago. See, 24 hours later and still no tipwear big grin
To je, naravno, China Glaze 'in the rough' iz njihove 'texture' kolekcije. Ne trebam se ponavljati još jednom i govoriti kako volim ovaj lak... njegovu teksturu, boju, vrijeme sušenje... ma sve u vezi s njim je savršeno love struck. Na fotkama su dva sloja, bez nadlaka. Prve fotke, ove u sjeni, su poslikane jučer, ove na suncu pred pola sata. Vidite, 24 sata su prošla a još nema izlizanih vrhova big grin.


This is me, holding my lil sis for the first time big grin. We're both big girls these days... and today my sis celebrate her birthday. Happy birthday dear kiss, we'll party tonight. 
Evo mene, kako držim štrucu od svoje sestre po prvi put big grin. Danas smo obje već velike (i prevelike) cure... a ona danas slavi rođendan. Sretan ti rođendan najdraža seko kiss, parti večeras .

Thanks for stopping by, Žana

Monday, June 24, 2013

Famous shopping

Hi there!

You've probably heard of Famous Make Up. I saw few things there I just couldn't resist...
Pretpostavljam da ste već čule za Famous Make UP. Tamo sam vidjela par stvarčica kojima nisam mogla odoljeti...


so I bought myself this gorgeous Zebra palette, 2 nail polishes and Wash off Shimmer Tan. With this purchase I got Famous Party Purse as gift big grin.
pa sam si kupila ovu krasnu Zebra paleticu, 2 laka za nokte i Losion za samotamnjenje koji se ispire. S ovom kupovinom dobila sam njihvou Party Purse na poklon big grin.


In this cutest purse are four mini glitter polishes. But let's get back to what I was really excited for - the Zebra Complete Palette
U ovoj preslatkoj torbici su četiti mini glitter lakića. Ali bolje da se vratimo onom oko čega sam se najviše uzbudila - Zebra Complete Palette.


Once you opened it, you'll see a mirror with few first-aid brushes, and plastic cover above the palette. 
Nakon što ju otvorite, ugledat ćete ogledalo s par kistova za prvu pomoć i plastičan pokrov preko palete.


When you lift up the plastic cover, you'll finally see your palette, and names of all shades in plastic wrap. There's foil above palette, but it has a habit of sticking with plastic.
Kad podignete plastični pokrov, napokon ćete ugledati svoju paletu, skupa s imenima svih nijansi u plastičnom omotu. Paletu prekriva i folija koja se redovito prikrpi plastici. 


The palette consist of pressed powder and bronzer, three shades of blush, and 16 eyeshadows.
Paletica se sastoji od pudera i bronzera, tri nijanse rumenila i 16 sjenila za oči.


If you ask me, this are perfect tones for every eyes (ok, maybe but just maybe I would change this blue in green, because the green is at this moment closer to my heart).
Ako pitate mene, ove bojice idu uz svaku boju očiju (osobno bih možda, ali samo možda promijenila plave nijanse u zelene jer mi je trenutno zelena bliže srcu).


The pressed powder is in medium shade, bronzer too... I'm not sure if they'll fit for girls with darker skin. The blush shades looks fine, especially the highest shade.
Puder je nekakve srednje nijanse, bronzer isto... nisam baš sigurna bi li odgovarale curama s tamnijim tenom. Rumenila su mi skroz ok, naročito nijansa na vrhu.


Here you can see the names of all shades. 
Gore možete vidjeti imena svih nijansi.

Now, on the swatches. All of them on my hairy hand, without any base, I just dipped my fingers in  pots and smeared it on my skin.
A sad na swatcheve. Svi na mojoj dlakavoj ruci, bez baze, samo sam pritisnula prst u posudice i razmazala ga na kožu. 


Bronzer on left, pressed powder on right.
Bronzer na lijevoj, puder na desnoj strani.


Blushes, from bottom up in palette, from left to right on my hand.
Rumenila, odozdo prema gore u paleti, s lijeva na desno na ruci.


The first row of eyeshadows, brown and nude shades.
Prvi red sjenila, smeđe nude nijanse.


The second row, grey to black eyeshadow.
Drugi red, siva i crno sjenilo.


The third row, blue shades.
Treći red, plave nijanse.


The lowest row, pink and purple part of palette. 
Najniži red, ružićasto-ljubičasti dio palete.

As you can see, the lightest shades are barely visible (but they'll go in corner of your eyes so it's not necessarily bad thing), the rest of shades are pretty decent pigmented. They can be build and blend easily. They stayed on my eyes whole day, my skin is dry to normal and I don't have greasy lids. Some of these shades intends to crumble, but no big deal. You can wear them, depends on the shades you  choose, as a daily make-up or something more vampy, for long nights out. 
I'm pretty happy with all these shades, these are all colors I use the most. I bought this palette mainly because I don't have any palette with powder and blush, and this looked so convenient for travels - few more brushes and mascara and I'm all set big grin.
Kao što možete vidjeti, najsvjetlije nijanse su jedva vidljive (ali kako idu samo u kut oka to i nije nužno loše), ostatak sasvim pristojno pigmentiran. Lako se nadograđuju i blendaju. Na mojim kapcima izdrže bez problema čitav dan, koža mi je suha do normalna i nemam problema s masnim kapcima. Par sjenila se nešto truse, ali ne prestrašno. Mogu se nositi, zavisno od nijansi koje izaberete, kao dnevni ili vampy look, za duge noćne izlaske. 
Osobno sam zadovoljna izborom nijansi, ovo su sve boje koje najčešće koristim. Paleticu sam kupila jer uz sjenila ima i puder i rumenila i izgledala mi je najpraktičnija za putovanje- još koji kist i maskara i ja sam spremna big grin.


Although I live on seaside, I'm not big fan of roasting myself on beach all day, so I'm pale true whole year. But, showing white legs is not an option, that's why I bought this 'Feel The Heat' wash off shimmer tan lotion. On lower photo you can see the ingredients, they're not ideal, lots of parabens in it, but I don't intend to wear this every day. 
Iako sam na moru, više nisam ljubitelj prženja na plaži tijekom čitavog dana, pa znam biti svjetlije puti čitave godine. No to ne znači da treba pokazivati bijele nogare - zato sam kupila ovaj 'Feel The Heat' wash off shimmer tan odnosno svjetlucavi losion za samotamnjenje koji se pritom još i ispire. Na donjoj fotki možete vidjeti sastojke koji baš i nisu idelani, ima dosta parabena, ali ionako neću to čudo stavljati svaki dan.On tube (75 ml) is safety cap, so you can be sure that no one before you didn't open this stuff.
Tubica od 75 ml ima sigurnosni poklopac, pa ste sigurni da ju nitko prije vas nije otvorio.


Looks pretty dark...
Izgleda prilično tamno...


...but once you smear it all over it's not so scary. Warning, this will emphasize all your skin problems, as dry skin or moles, so you better give your skin some hydration before using this. It gave my skin discreet glow which I liked, and the coloration looks very natural.
...ali jednom kad ju razmažete više nije tako strašno. Upozorenje, ovo će naglasiti sve probleme vaše kože poput suhe kože ili madeža i bradavica, pa je bolje hidratizirati kožu prije upotrebe. Moja koža je dobila i diskretan sjaj koji mi se svidio, a obojanost je izgledala sasvim prirodno.


And this is my poor hand after using this remedy for pale skin... don't be scared, it really wash off super easily big grin. It didn't stained my cloths, which I highly appreciate.  
I payed 2.49 pounds for this baby, palette was 5.99, shipping to Croatia 4.95. It took some week to arrive here, everything was packed great, with lots of bubbling foil. There's currently action on their site, everything is half-price (these are half-price), so if you like any of these stuff, hurry and grab something for yourself. I'm really happy with my purchase, for this price I can recommend it with clear conscience. 
Now comes the part where you wondering what happens with nail polishes. Knowing me, you can be sure that every polish deserve its own post batting eyelashes.
Do you spend your money online? Where?
Evo i moje jadne ruke nakon korištenja ove ljekarije za blijedu put... ne bojte se, prelako se ispire big grin. Nije mi čak ni odjeću zamrljalo, a to jaaaako cijenim.
Platila sam 2.49 funte za ovo čudo, paleticu 5.99 a shipping do Hrvatske je 4.95. Sve je stiglo za nekih 7 dana, bilo je super zapakirano, s puno folije s mjehurićima. Još uvijek je aktualna akcija sve u pola cijene (to su i cijene po kojima je ovo plaćeno), pa ako vam se svidjela koja od ovih stvarčica, požurite i počastite se nečim. S ovom kupovinom sam prezadovoljna, i za ovu cijenu je mirne duše preporučim.
Sad slijedi dio gdje se vi pitata što se desilo s lakićima. Poznavajući mene, možete biti sigurni da svaki lak zaslužuje svoj post batting eyelashes.
Ostavljate li i vi novce na online trgovinama? Kojima?

Thanks for stopping by. Žana 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...