Saturday, December 31, 2011

New year's eve

Hi my friends!


I know, I know, I've been neglected you... I've been busy , but I'm sure you'll forgive me . Anyway, I still have a tons of work to do, so this one is going to be short to... just wanted to show you my manicures. This one is for tonight...
Ma znam, znam, totalno sam vas zanemarila... bila sam u poslu preko glave  ali sam sigurna da ćete mi oprostiti . Imam tu još neke stvari za obaviti, pa ću i ovo skratiti... samo sam htjela s vama podijeliti svoje manikurice. Ova je za večeras...  

First picture taken inside, under artificial light, the second one outside, no sun.
Prva fotka unutra, pod lampom, druga vani, nema sunca, na žalost.

...and this was my Christmas mani... I didn't have the time to  do   something complicated so I just did a simple mani... with  the  most Christmas  polish of them all - China Glaze 'emerald sparkle' 
... a ovo je bila božićna manikura... Nisam imala vremena za nešto komplicira-
no, pa je i manikura bila jednostavna... ali s najbožićnijim lakom - China Glaze 'emerald sparkle' 


And this is the ring that matches both of my manicures 
A evo i prstena koji savršeno paše uz obje manikure 
Ok girls, enjoy yourself and have fun tonight... no matter  where or with whom you are... I wish you all the best in a year to come, and tonight... let's party, I
already started 
To je to cure, uživajte i zabavite se večeras... bez obzira gdje ili s kim bile... 
želim vam svako dobro kroz čitavu iduću godinu, a večeras... 'ajmo partijat, ja 
sam već počela 

Till next year, love you all, Žana


Friday, December 23, 2011

Christmas wish

Hi my friends!


I received this one by net, it came from Good Ghost from Art and design by Good Ghost blog. So, let's spread some Christmas joy .
Ovo je došlo preko mreže, od Good Ghost s bloga Art and design by Good Ghost. 'Ajmo malo širiti božićnu radost 
I should tagg 5 bloggers with this and share my Christmas wish... I really would love if everyone would have some warm place and someone to love beside him for this Christmas, I really would. It doesn't matter if it's your lover, boyfriend, wife, child or grandson, kind neighbor or your pet - no one should be alone on Christmas day. About tagging... I'm not good at respecting the rules, instead of tagging just five, i'll tag all of you, yes, all. Let me see your Christmas wishes!
Trebala bih taggati 5 blogera s ovim i podijeliti svoju Božićnu želju... stvarno bih voljela kad bih svatko imao toplo mjesto i nekog kog voli pokraj sebe ovaj Božić, nije važno je li to vaš ljubavnik, dečko, supruga, dijete ili unuk, ljubazni susjed ili kućni ljubimac - nitko ne bi trebao biti sam na Božić. A što se taggiranja tiče... ma nisam vam ja dobra u poštivanju pravila, umjesto da taggam 5 blogova ja taggam sve vas, da, sve. Dajte da vidim vaše Božićne želje!

My favorite postman brought me lovely greeting card from dear Tihana from Just cake the Cupcake blog. So sweet from her, thanks dear once more .
Moj najdraži poštar donio mi je ovu krasnu čestitku od drage Tihane s bloga Just cake the Cupcake. Oduševila me, baš slatko od nje, hvala ti draga još jednom 
No manicure pictures today, my Mr Snowman is still hanging on, I've been receiving only compliments for it so I'll keep it until it lasts. 
This is it... I'm not sure if I'll have any spare time to post again till Christmas, so this is me wishing you all the best, let your wishes come true, may all of you find love and peace in your heart. 
May this Christmas be great to you!
Nema fotke manikure danas, moje snjegovići se još uvijek dobro drže, primila sam brdo komplimenata za njih i zadržat ću ih dok god se ne otope. 
To je to... nisam sigurna hoću li uhvatiti još vremena za post do Božića, tako da vam sada svima skupa želim svako dobro, neka vam se želje ispune, a u srcu ostavite mjesta samo za ljubav i mir.
Neka vam ovaj Božić bude najbolji do sad!

Love, Žana

Wednesday, December 21, 2011

Mr Snowman

Hi my friends!


Omg, Christmas is at the door, and I'm already lost... so much to do, so little time . But I've found some time to do my manicure . I proudly present my latest franken - 'sparkle in the sea'.
Joj, Božić je već pred vratima, i već sam izgubljena... toliko toga još čeka, a tako malo vremena ostalo . Ipak sam si uzela malo vremena za napraviti manikuru . Ponosno predstavljam i posljednji franken - 'sparkle in the sea'.   

Two coats, no top coat, in the sun... of course, you can't see the holo glitters . Please ignore my cuticles, I'm in crafting and my hands are in pretty bad shape. If you like the polish, what do you think about this awesomeness?
Dva sloja, bez nadlaka, na suncu... naravno, nisam uspjela uhvatiti holo glitter. Molim vas, ignorirajte zanoktice, u radovima sam pa su mi ruke u strava stanju. Ako vam se sviđa lak, što ćete tek misliti o ovoj krasoti? 
I'm hopelessly in love , and I did it myself. 
Knowing me, did you think that I'll stop here? No way . Now Mr Snowman comes...
Beznadno sam zaljubljena , a čak sam ga sama i napravila.
Poznavajući mene, niste valjda mislili da ću tu stati? Ma nema šanse . Evo nam i gospode Snjegovića... 

I'll admit, it's not perfect but I had my share of fun with this manicure... and all of my Snowmans seems to be happy to .
Priznajem da nisu baš savršeni, ali ja sam se stvarno zabavila s ovom manikurom... a i Snjegovići mi se čine sretni 

Till we meet again, love yourself and respect everyone else!

Love, Žana


Sunday, December 18, 2011

Christmas cupcake on fever

Hi my friends!


Are you ready for some Christmas cupcake? Ready or not, here they are:
Spremni za Božićne kolačiće? Ma spremni ili ne, evo ih:

They look quite tasty, don't they? If you're wondering what is that red beauty under it, don't look any further, it's franken of mine . The rest are the acrylic paints.
Izgledaju ukusno, zar ne? Ako se pitate koji je ovo crveni ljepotan ispod njih, ne trebate tražiti dalje, to je moj novi franken . Ostatak su akrilne boje. 


These pics are all taken inside, under artificial light, I don't wanna bother you with the pics from the outside because on it this polish looks pink . Just one coat girls, with no top coat, full of holo glitters, too bad on the pics it's not that visible. I named it 'fever' because it look so... feverish . It sparkles so, it reminds me of famous 'Ruby pumps'... which I don't have and I can't compare it .
Sve fotke su načinjene unutra, pod umjetnim svjetlom, nisam vas htjela niti gnjaviti s fotkama od vani jer na njima lak izgleda rozo . Ovo je samo jedan sloj, bez nadlaka, pun je holo glittera, šteta što se na fotkama, gle čuda, ne vidi baš pretjerano. Nazvala sam ga 'fever' jer mi je izgledao... vruć . Tako blješti da me podsjeća na slavnu 'Ruby pumps'... koju nemam  i ne mogu ih usporediti .   


What say you for my cupcakes - tempting or not? 
Pa šta kažete na moje kolačiće - izgledaju li primamljivo? 


Till we meet again, love yourself and respect everyone else?


Love, ŽanaRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...