Saturday, March 29, 2014

Flormar Black Dot

Hi there!

Do you know this beauty?

Znate koji je ovo ljepotan?

Friday, March 28, 2014

On a quest for a healthy deodorant

Hi there!

For some time I've been searching for a healthier version of deodorant fromthe ones we can usually found in our drugstores. 
You've probably all heard how aluminium chlorohydrate can be related with breast cancer. The truth is that there are no specific studies that can proof this, but there are some studies that are showing how aluminium can mimic estrogen in human body, and elevated estrogen levels are tied to a risk of breast cancer. 
So, maybe we can at least try to found something safer. Here's what I've found. But, I must tell you that I'm not an expert on this field, I can just tell you what I've observed and what worked for me. 

Već neko vrijeme tražim si zdraviju verziju dezodoransa od onih kakvih obično možemo kupiti u našim drogerijama.
Vjerojatno ste čule da aluminijev klorohidrat može biti povezan s rakom dojke. Istina je da baš i nema studija koje to mogu dokazati, ali postoje studije koje nam pokazuju da aluminij može oponašati estrogen u ljudskom tijelu, a povećana razina estrogena je povezana s rizikom pojave raka dojke.
Možda bi i mogle barem pogledati može li se naći nešto sigurnije. Evo što sam ja pronašla. Ali, moram Vam reći da na ovom polju nisam stručnjak, tek govorim ono što sam sama zapazila i što je meni odgovaralo.

Wednesday, March 26, 2014

Autumnal polishes... can be wear in any season

Hi there!

The photos you're about to see were created all the way in October. I know, I know... it often happens to me that I lost myself in time winking.

Fotografije u postu nastale su još u listopadu. Što da Vam kažem, često mi se desi da se sasvim izgubim u vremenu i zaboravim na neke stvari winking.

Sunday, March 23, 2014

Matching Manicure Sunday #28 - Distressed Manicure

Hi there!

I'll make this short, because Mr. Costner and his 'Dances with Wolves' are waiting winking.

Probat ću biti što kraća, jer Gdin Costner i njegov 'Ples s vukovima' čekaju winking.

Friday, March 21, 2014

Minions!!!

Hi there!

Can anything good come out of this mess?

Može li išta dobro izići iz ovakvog nereda?


Maybe winking.

Možda winking.

Wednesday, March 19, 2014

Beauty Blog Day Manicure

Hi there!

After showing you how great time I had at Beauty Blog Day Croatia this Saturday, I might as well show you the manicure I wore.

Nakon što sam Vam pokazala kako sam se odlično provela na Beauty Blog Day Croatia, mogla bih Vam pokazati i manikuru koju sam nosila. 

Tuesday, March 18, 2014

AVON Beauty Blog Day 2014

Hi there!

In Croatia, Beauty Bloggers have their day, where we all can meet, spent some time together, talk about things that are interesting to us, learn something new... it was really a great day, and I'm so glad I could be a part of it. The rest of this post will be in Croatian, but you still can take a look at photos. 

Vrijeme je i za moje viđenje Avon Beauty Blog Day Croatia 2014
Ovo je drugi po redu Beauty Blog Day, ovogodišnji generalni sponzor bio je AVON. Beauty Blog Day je dan posvećen blogericama, i to onima koje se bave kozmetikom, kako dekorativnom tako i preparativnom, ili poput moje malenkosti i meni sličnih - lakovima za nokte i nail artom. 
Prije no što išta kažem, moram još jednom zahvaliti Ani Popović Kišur, i njenom Ogledalo timu, što je uopće došla na ideju organizirati nešto ovakvo. Meni osobno, bila je ogromna čast i zadovoljstvo prisustvovati ovom danu.
Na početku su nas sve pozdravile 


Ana, a zatim i 

Monday, March 10, 2014

Just Berried!

Hi there!

Here's a swatch, made with my old camera... but you must see it anyway.

Evo i samog lakića, poslikan sa starim aparatom, ali isto ga morate vidjeti.

Sunday, March 9, 2014

Matching Manicure Sunday #26 - Vintage Manicure

Hi there!

I thought of skipping this round, because I woke up this morning with horrifying headache sad. The sunny day outside, coffee, not even the pills... nothing helped, nothing worked. But instead of giving up, I sit down at my polishing desk, start to thinking which polishes I could use, and what to do. So I just unplugged myself from the world. After maybe an hour, when my manicure was done, I realized that my headache is gone too big grin. Who said nail art isn't good for nothing tongue!?

Mislila sam da ću preskočiti ovu rundu jer sam se jutros probudila s užasnom glavoboljom sad. Krasan sunčan dan, kavica, tuširanje, čak ni tableta... ništa nije pomoglo. Ali umjesto da odustanem, ipak sam sjela za svoj stolić za lakiranje, i pokušavala smisliti što da napravim, koje lakove da upotrijebim. I tako sam se sasvim isključila od svijeta. Nakon nekih sat vremena, kad je manikura bila gotova, shvatila sam da je i glavobolja otišla big grin. Pa nek' mi netko kaže da nail art nije ni za što tongue!

Saturday, March 8, 2014

Happy International Women's Day

Hi there!

Do you celebrate today's holiday? If you're women, you should. Look what I got big grin.

Slavite li današnji praznik? Ukoliko ste žena, trebale biste. Pogledajte što sam ja dobila big grin.

Wednesday, March 5, 2014

And the Oscar goes to...

Hi there!

I got the suggestion do recreate some of manicures that we could see on Oscars red carpet. All ladies there looked very stylish, elegant, feminine... but when it comes to manicure - they were all boring. Obviously, I'm not type of girl who wears just polish on nails, especially if that polish is inconspicuous. But, here's good news - one of the ladies had lovely, I'd say even bold manicure because she really was standing out of sea of nude and neutral manicures. 

Dobila sam sugestiju da rekreiram neku od manikura koje su se šetale na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Sve su tete tamo bile elegantne, ženstvene, odjevene sa stilom... ali kad su manikure u pitanju - ma bile su dosadne! Očito da nisam tip žene koja na noktima ima samo lak, naročito ako je taj lak neprimjetan. Ali, nade ipak ima, jedna od teta koje su tamo šetale je imala zgodnu, rekla bih čak i hrabru manikuru jer se baš izdvajala iz mora neutralnih i diskretnih manikura. 


February in Box

Hi there!

One more month has gone, and I have a bunch of new stuff to show you.

Još jedan mjesec je proletio, a ja sam opet završila s hrpom stvari spremnima za pokazivanje.

Sunday, March 2, 2014

Matching Manicure Sunday #25 - Saran Wrap Manicure

Hi there!

I was thinking should I participate in this round or not... just in case I did my manicure because I love 'saran wrap' style, I've did in several times already. Everything depended of my mobile phone's camera after all. I'll let you judge how the photos looks.

Mislila sam da li da uopće sudjelujem u ovom krugu ili ne... za svaki slučaj, manikuru sam ipak napravila, volim 'saran wrap' i već sam ga par puta nosila. Sve je ipak ovisilo o kameri s mobitela. Prepuštam Vas fotkama i slobodnoj procjeni kvaliteti istih. 

February in monthly collage

Hi there!

Just a quick reminder of manicures I wore last month.

Tek kratak podsjetnik na manikure koje sam šetala prošli mjesec.
Really don't know what's going on with Loupe Collage, if anyone knows how to get that page work, please, let me know. 

Nemam pojma što se događa s Loupe Collage, ukoliko je neka od Vas upućenija, molim, recite i meni kako da ih natjeram da rade. 

Thanks for stopping by, Žana 

p.s. it works, it works big grin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...