Wednesday, November 30, 2011

CSI

Hi my friends!


Today's manicure is a completely puzzle to me... hope the CSI will manage to solve this for me . About the mani...
Današnja manikura je totalna zagonetka za mene... nadam se da će CSI uspjeti to rješiti . O manikuri...


Can you guess what happened here? Luckily, one of suspect left a fingerprint. 
For this mani I used nail polishes: Essence 'Movin' on', S-he 500 (for sponging) and Essence 'Hunt me if you can' (for stamping) and image plate hb26 from 'Beauties Factory'. 
Slutite li uopće što se ovdje dogodilo? Srećom, jedan od osumnjičenika je ostavio otisak prsta.
Za manikuru sam koristila lakiće: Essence 'Movin' on', S-he 500 (za sponging) i Essence 'Hunt me if you can' (za štambiljanje) i pločicu hb26 iz 'Beauties Factory'.

This was the first time that I used Essence 'Movin' on' so it had to be shown properly... outside, shadow, two coats, no top coat (but it shines like crazy).
Ovo mi je prvi put da sam koristila Essence 'Movin' on' pa zaslužuje da ga vidite i samog... vani, sjena, dva sloja, bez nadlaka (ali se isto sjaji k'o blesav).

Till our next case, love yourself, stay healthy, smart and beautiful  

Love, Žana


Sunday, November 27, 2011

Hunt me if you can

Hi my friends!

The last polish from Essence's 'Vampire love' collection - 'Hunt me if you can', two coats with top coat, outside, shadow. 
I love the collection, all of polishes looks really great, and pretty unique, but at this moment my favorite is 'The dawn is broken'. What's yours?
Ovo je i posljednji iz Essenceove vampirske kolekcije - 'Hunt me if you can', dva sloja s nadlakom, vani u sjeni.
Kolekcija je pun pogodak, svi lakovi mi super izgledaju, i prilično jedinstveno, usudila bih se reći, ali da me sad pitate koji mi je omiljeni rekla bih 'The dawn is broken'. Vama?

Till we meet again, love yourself!

Love, Žana

Friday, November 25, 2011

The dawn is broken

Hi my friends!


Here we are, in a day four with Essence's 'Vampire's love' collection. Polish #4 is 'The dawn is broken'
Evo nas opet, u četvrtom danu s Essenceovom 'Vampire's love' kolekcijom. Lak #4 je 'The dawn is broken'.

It looks like a misty day in Forks . I love how it looks, it's quite a refreshment after all these dark shades... but it would be much better if these black particles are more visible. But with Essence you get this kind of stuff - astonishing polish on nails which in a bottle doesn't look so, and great looking polish in a bottle which comes out kinda disappointing. I'm not disappointed, not too much, I love how it looks on my skin, and I'm gonna wear it as often as I can.
I wonder what you think about this one?
Izgleda kao tmuran dan u Forksu . Meni se sviđa, i došao mi je kao pravo osvježenje nakon svih onih tamnih lakova... ali izgledao bi puno bolje kad bi ove crne čestice bile vidljivije. Ali, to dobijete s Essenceom - lakove koji vas na noktima obore s nogu a u bočici i ne izgledaju bogznakako, i fantastične lakove u bočici koji vas na noktima znaju razočarati. Ja baš i nisam razočarana, bar ne previše, dobro mi pristaje uz ten, i nosit ću ga što ćešće budem mogla. 
Baš me zanima što vi mislite o ovom lakiću? 


Till we meet again, love yourself and respect everyone else!


Love, Žana
   

Thursday, November 24, 2011

True love

Hi my friends!


Has true love find you yet? I'm sure it will, if it isn't yet 
I'm continuing with Essence's collection 'Vampire's love', today it's #3 turn,  called 'True Love'. From the look in the bottle, I wasn't impressed, it didn't look nothing special... but boy, was I wrong. Once it was on my nails... it looked like... true love . Let's take a look...
Je li vas prava ljubav već pronašla? Uvjerena sam da hoće, ako već nije .
Nastavljam s Essenceovom kolekcijom 'Vampire's love', danas je na redu #3 - 'True love'. U bočici mi i nije izgledao ništa specijalno... ali nisam bila u pravu. Kad je došao na nokte izgledao je kao... pa kao prava ljubav . Da vidimo...This is two coats with top coat, except on ring finger, that one is without top coat, so there is no big difference. Pictures taken outside, no sun. I love the color, it's quite unique, although it doesn't look so the first time you see it. I'm guessing this is going to be one of most wanted shades this season.

Ovdje su dva sloja s nadlakom, osim na prstenjaku, njega sam namjerno ostavila bez nadlaka, neke razlike baš i nema. Fotke poslikane vani, oblačno. Krasna mi je boja, rekla bih da je jedinstvena iako na prvi pogled ne djeluje tako. Meni se čini da će ove sezone baš ovaj lak biti jedan od najtraženijih.


Till we meet again, love yourself and respect everyone else!


Love, Žana  Monday, November 21, 2011

Into the dark

Hi my friends!


Today I'm showing you another polish from Essence's 'Vampire's love' collection,  it's #2 'Into the dark'. It's gorgeous smoky blue with lots of tiny glitters, shimmers or what ever they are .

Evo nam danas i drugog lakića iz Essenceove kolekcije 'Vampire's love', #2 'Into the dark'. Krasne je zadimljene modre boje i pun je glittera, shimmera ili čega već ne My cuticles are floating in oil, you'll just have to forgive me, my hands don't go with cold days. I notice something on my middle finger, it's not a bubble, it's dry polish from the bottle of top coat, shame on me . Anyway, on the pics are two coats, although the first was enough (pleasant surprise), but I added the second one out of habits. I put the top coat because I was in a hurry. What else should I say? I love this polish, it looks even better on my nails then in the bottle. 
Ok, two done, three to go - so far, so good, I'm pleased with this collection .


Zanoktice mi plivaju u ulju, morat ćete mi oprostiti, ruke mi se jednostavno ne slažu s hladnoćom. I naravno, na kraju sam primjetila nešto na srednjem prstu, nije balon već mi je komadić osušenog laka pao na nokat, sram me budi. No, na fotkama su dva sloja, iako je i prvi bio sasvim dovoljan (ugodno iznenađenje) ali sam dodala drugi samo iz navike. Dodala i nadlak za brzo sušenje, jer mi se žurilo.  Što još da vam kažem? Sviđa mi se i ovaj lak, izgleda mi čak i bolje na noktima nego u bočici.
Ok, dva smo odradili, još tri su nam ostala - za sada je sve dobro i zadovoljna sam ovom kolekcijom 


Till we meet again, love yourself and respect everyone else!


Love, Žana
   

Sunday, November 20, 2011

Gold Old Buffy!

Hi my friends!


Hello, hello! Are you ready for some Vampire's love?
Bok cure! Tko je za malo vampirske ljubavi?
This is 'Gold old Buffy', two coats, no top coat, artificial light (outside is already dark), the color is more accurate on the second picture. It's kinda deep brown-greenish with lots of tiny glitters. Application was flawless, it dries pretty fast... I'm pretty happy with it. I don't think Essence has anything like this in its range. And name... I'm huge fan of Buffy, so I love it to.  
I bought all of polishes from 'Vampire's love' by Essence collection... and eye shadow palette, so for next few days you're gonna watch this polishes, one by one. 
Ovo je 'Gold old Buffy', dva sloja, bez nadlaka, umjetno svjetlo (žalim slučaj, vani je već mrak), boja je na drugoj fotci dobro uhvaćena. A boja je... nekako smeđe-zelena s tonom glitterića u sebi. Aplikacija je besprijekorna, suši se prilično brzo... za sada sam zadovoljna s njim. Mislim da Essence nema ništa slično u svom asortimanu. A ime... kao veliki obožavatelj Buffy, pozdravljam ga. 
Uspjela sam se dokopati svih lakova iz 'Vampire's love' Essenceove kolekcije... i paleticu sjenila, tako da ćete idućih par dana gledati baš te lakove, jedan po jedan.  


This is it, till we meet again, love yourself and respect everyone else!


Love, Žana


p.s. za cure koje je interesiralo koliko je izdržao 'beam me scotty' - 24 sata,          možda bi i dulje, ali nije preživio subotnje spremanje     

Friday, November 18, 2011

Beam Me Scotty!

Hi my friends!


I don't know why I waited so long to try this polish... now that I am, all I can say is that I really love it. Meet its majesty 'Beam Me Scotty!' from Catrice's Limited Edition 'Out Of Space'
Nemam blage veze zašto sam ovako dugo čekala da isprobam ovaj lak... sad kad jesam, moram reći da sam oduševljena njime. Upoznajte njegovo veličanstvo 'Beam Me Scotty!' iz Catrice Limited Edition 'Out Of Space' Two coats, out in the sun. It dries kinda a matte, but it looks great to me. This is its accurate color, very deep teal, I would say, with tons of tiny glitters in it. I wanted to try it with top coat also, then I noticed the cap of the bottle, it has these holographic stripes, like laser beams, so I need to add it on the mani to.
Ovo su dva sloja, na suncu. Osuši se skoro mat, ali meni se i takav sviđa. Boju sam uhvatila baš onakvu kakva jest, tamni tirkiz, rekla bih, s tonom sitnog glittera. Htjela sam ga isprobati i s nadlakom, a onda sam primjetila ove holo trake preko čepa, izgledaju kao laser, pa sam baš morala dodati nešto takvo i na manikuru. See the cap? I love the result, so simple yet astonish mani (at least to me).  I wonder if you'll agree with me  
Vidite čep? Manikura mi se sviđa, jako jednostavna a opet efektna (bar meni). Baš me zanima hoćete li se složiti sa mnom 

Till we meet again, love yourself and respect everyone else!


Love, ŽanaTuesday, November 15, 2011

Milky Way

Hi my friends!


I'm blessed with gorgeous sunny day outside, so I'm gonna make this post a short one. I'm not done with my 'Meteor shower' polish, it seemed to me like a good background for some space theme... so here it is - my version of Milky Way.
Danas se baš osjećam blagoslovljeno s ovim prekrasnim, sunčanim danom koji me mami vani, pa ću ovo skratiti. Nisam još gotova s 'Meteor shower' lakom, činio mi se kao dobra podloga za svemirsku temu... pa evo moje verzije naše Mliječne staze.


I used white and yellow polish, some sponging and dotting tool... and that's it. Hope you like it!
Now I'm going out while there's still sun !
Koristila sam još bijeli i žuti lak, malo spužvanja i točkalice... i eto manikure. Nadam se da vam se sviđa!
Sad jurim vani dok mi sunce nije pobjeglo !


Till we meet again, love yourself and respect everyone else!


Love, Žana

Monday, November 14, 2011

Meteor shower

Hi my friends!Ok, now that you're feast your eyes I'll tel you that this is one of China glaze's glitters - 'Meteor shower' from 2009. I know, I know, it took me a while to get it, but better late than never  
On the first picture on its own, on the rest of it with one coat of top coat, maybe the second coat will look better, but in rl it's not that chunky like on pictures. 
It covers completely with 2 layers, almost one if you're really careful, dries pretty fast, gorgeous deep blue color with lots of glitters which makes it chunky but I don't mind at all... only objection that I have here is that it didn't stay too long on my nails - it hardly survived 24 hours , but you know what - I'll forgave it, because it looks so divine .  
Let me hear your opinion of this subject.

Ok, sad kad ste napasli oči mogu vam reći da je ovo jedan od glittera iz China glaze asortimana iz 2009. godine - 'Meteor shower'. Istina, trebalo mi je malo duže da ga nabavim, ali bolje ikad nego nikad .
Na prvoj fotki je sam, na ostalima s jednim slojem nadlaka, mislim da bi bolje bilo da sam dodala još jedan, iako in a rl ne izgleda ovako hrapavo kao na fotki. 
Šta da vam kažem... prekriva fantastično s 2 sloja, ako ste baš pažljivi možete proći i s jednim, suši se prilično brzo, riječ je o prekrasnoj modroj boji punoj glittera zbog čega djeluje malo hrapavo ali meni ne smeta... jedina primjedba koju imam odnosi se na činjenicu da mi i nije predugo ostao na noktima, nije izdržao niti 24 sata , ali nekom tko izgleda tako božanstveno sve ću oprostiti .
Da čujem cure, što vi mislite o gore navedenom.
   
Till we meet again, love yourself and respect everyone else!

Love, Žana


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...