Sunday, July 29, 2012

And we have a winner... brand new winner


Sorry girls, I almost forgot about it... but the Rafflecopter said what it need to be said and pick its favorite 
Ups, skoro sam i zaboravila... ali Rafflecopter je rekao što je trebao reći i odabrao svog favorita

Congrats ScarsLikeLace, please send me your address if you want to claim your prize .
Čestitam ScarsLikeLace, pošalji mi adresu ako si još uvijek za nagradu 


p.s.
Sorry, mistake happens, ScarsLikeLace contacted me, she's from USA... I wouldn't blame her for that in some other circumstances, but it was told in the rules that this giveaway is only for European girls. This whole situation made me sad, I would be the happiest if she can keep the prize . So, we needed another winner, I asked a Rafflecopter again... and this is the result. 

Congrats Lucija!

p.s.
Žao mi je, greške se događaju, čula sam se sa ScarsLikeLace i doznala da je ona iz Amerike... inaće joj to ne bih zamjerila ali u pravilima sam rekla da je darivanje samo za cure iz Europe. Čitava ova situacija me baš rastužila, žao mi je oduzeti joj nagradu . Ali, trebamo novog pobjednika, pitala sam Refflecopter... i on je rekao svoje. 


Čestitam Lucija!

Well, Lucija didn't answer on my email, so I'm choosing a new winner, found it in one of following posts.
Ni Lucija se nakon četiri dana nije javila, pa ponovo biram dobitnicu, pogledajte u nekom od idućih postova. Dried flowers

Hi my friends!

Do you remember herbarium? We used to make them in primary school. It was so fun searching for  flowers and plants, and learning about them on the way. So, this manicure is kinda trip to the past. I've got some dried flowers from BornPretty Store, and I had my share of fun with it.
They came in a plastic wheel, the ones we used to see full of rhinestones. The flowers are in two different shape and 12 colors, so everyone can pick a favorite. You can found it here
Sjećate li se herbarija? Nekad smo ih izrađivali u osnovnoj školi. Bilo je zabavno tražiti cvijeće i druge biljke, i usput nešto i naučiti o njima. Pa je ova manikura na neki način put u prošlost. Dobila sam sušeno cvijeće od BornPretty Store, i baš se zabavila s njim. 
Cvijeće je u plastičnom kolu, onakvom u kakvom dođu i nail art kristalići. Cvijeća su dvije različite vrste i 12 boja, i svatko si može pronaći favorita. Možete ga naći ovdje.


I decided to go with a plain round flowers for my ring finger and more complicated shape for my middle finger. First I applied an extra coat of transparent polish and pushed flower in it, after that was dried, I applied two more coats of topcoat. The round flowers are easier to work with it, but I must admit that the ones on my middle ring looks more interesting. 
Odlučila sam se za obićni okrugli cvijet za prstenjake i kompliciraniji oblik za nokte na srednjim prstima. Preko laka sam nanijela sloj prozirnog laka i cvijet gurnula u njega, a kad se to osušilo, dodala sam još dva sloja nadlaka da to sve zaštitim. Okrugli cvjetići su jednostavniji za baratanje, ali ovi na srednjim prstima mi izgledaju puno interesantnije. That was it! I have my cute, girly manicure... after which I had to wash the dishes, I took a shower (twice),  washed my hair and some laundry... oh boy, I'm such a busy little bees . I wanted to see how long will these flowers stay on my nails. Here we are - 24 hours after...
To bi bilo to! Eto moje slatke, girly manikure... nakon koje sam morala oprati suđe, otuširati se (dva puta), oprati kosu, čak i nešto rublja... oh, što sam vrijedna . Htjela sam testirati izdržljivost ovog na noktima. I evo nas - 24 sata kasnije...


My hubby helped with this picture . The manicure survived all those jobs, only the green flower loosed one petal, the topcoat peeled off it, I guess I've could be more generous with it. Other than that, the flowers are looking much better than my polish, you can see some tipwear on few nails. So, this was a pleasent surprise. If you like flowers and girly manicures, just go for it! And while buying it, don't forget to use my X10X31 code for 10% off. 
For base I made gradient using Avon 'blue escape' and Opi 'yoga-ta get this blue' polishes. 
Mužić mi je pomogao s gornjom fotkom . Manikura je preživjela sve te poslove, samo je jedna latica zelenog cvjetića  otpala, mislim da sam mogla biti i velikodušnija s nadlakom. Sve u svemu, cvjetići izgledaju čak i bolje od laka, vidite da se na nekim noktima i izlizao. Dakle, ovo je ugodno iznenađnje. Ako volite cvijeće i girly manikure, samo navalite! I dok ga kupujete, nemojte zaboraviti iskoristiti kod X10X31 za 10% popusta.
Za bazu sam napravila gradijent s Avonovim 'blue escape' i Opi 'yoga-ta get this blue' lakovima.It seems like a sponge has started to crumble and I haven't noticed before I put a pics on the screen You haven't seen this Avon polish, so here is it on its own.
Čini se da se spužva počela raspadati, a nisam primjetila prije no što sam stavila fotke gore . Niste još vidjele ovaj Avonov lak, pa evo i njega. 
Last picture taken in the sun, the rest of them in the shade, two coats with topcoat, and you can still see the nail line. I see great reviews of Avon polishes everywhere, but I must say that I'm not impressed with these polishes. Ok, I only have two of them, but they are both kinda watery and pretty sheer, the drying time is nothing special, the brush is ok, the colors are nice... but really nothing special. Not worthy of that price. 
So, what say you about it? Would you wear dried flowers on your nails?
Posljednja fotka na suncu, ostatak iz hlada, na njima dva sloja s nadlakom, a još uvijek se vidi linija nokta. Vidim da su cure oduševljene Avonovim lakovima, ali moram priznati da sama baš i nisam impresionirana. Ok, imam samo dva, ali oba su vodenasta i prilično prozirna, vrijeme sušnje nije ništa posebno, četkica je ok, boje su lijepe... ali ništa posebno. Ne vrijede mi te cijene.
A što vi kažete? Biste nosile cvijeće na noktima?

Till we meet again... Žana 


p.s. this product (dried flower) was sent to me for review
p.s. proizvod (suho cvijeće) dobiven na recenziju

Friday, July 27, 2012

Fivepocket grey with studs

Hi my friends!

Ever since I first saw Sammy's posts with studs on her nails I wanted to do something like that... thanks to BornPretty Store, now I can. They send me some of it for review. Let me show you what I did with it.
Otkad sam prvi put vidjela Sammyne postove s ukrasnim nitnama htjela sam i sama napraviti nešto takvo... zahvaljujući BornPretty Store-u, sad i mogu. Poslali su mi ih na recenziju. Da vam pokažem što sam napravila s njima. 
                                

I really love these studs! They came in a plastic bag with zipper, which is kinda tricky, maybe the plastic jar would be a better idea.
Obožavam ove nitne! Dolaze u plastičnoj vrećici s patentnom, što mi se čini pomalo nezgodno, možda bi plastična teglica bila bolje ideja.


Anyway, you got a tons of it inside, so you can play... and play. You can found it here, and if you're going to buy it (or anything else from BornPretty Store), don't forget to use my code for 10 % off, X10X31. I did this manicure yesterday, and the studs are still on my nails. They look so powerful, and they are more noticeable than rhinestone. I'm always super excited when I found my self something new to play with it . The studs are not flat on the lower side, so you have to put an extra drop of transparent polish to make sure they stay on your nail.
The base polish I used is 'fivepocket grey' from Essence's 'denim wanted!' collection, two coats. Everything sealed with a topcoat. Now I'm a really tough girl .
What do you think of it? Would you wear this kind of manicure? I would, and will again .
Nego, ima ih mala tona u vrećici, pa se možete s njima igrati do mile volje. Naći ćete ih ovdje, a ukoliko ih mislite kupiti (ili bilo što drugo s BornPretty Store stranice), nemojte zaboraviti iskoristiti i kod za 10% popusta X10X31. Jučer sam napravila manikuru, nitne se još drže. Baš mi moćno izgledaju, čine mi se upadljivije nego kristalići. I da, uvijek sam super uzbuđena kad imam novu igračku . Nitne nisu ravne s donje strane pa nije loše staviti kap prozirnog laka (ili nadlaka) ispod njih da stvarno ostanu na noktu. 
Za bazu sam koristila Essenceov 'fivepocket grey' iz 'denim wanted!' kolekcije, dva sloja. Sve i dodatno zapečatila s nadlakom. Sad sam baš opaka .
Što mislite o ovome? Biste nosile ovakvu manikuru? Ja bih, i budem opet .

Till we meet again, be well, be gorgeous... love, Žana

p.s. these were send to me for review
p.s. poslano za recenziju

p.p.s. already 800 of you, thanks you guys, without you this would be meaningless 
p.p.s. već vas je 800, hvala svima, bez vas ovo i ne bi imalo smisla  Wednesday, July 25, 2012

My fingerprints all over...


Hi my friends!

My nautical manicure is still holding on, so I don't have a new manicure for you. Actually, I do, only not on my nails. My sister was here, and she 'used' me to do her mani, she even forced me to make her a matching ring, poor me .
Moja nautička manikura se još drži pa nemam novu manikuru za vas. Ustvari, imam, ali ne na svojim noktima. Sister mi je bila tu, iskoristila me da joj napravim novu manikuru, čak me natjerala da joj složim i odgovarajući prsten, jadna ja  .

The base polish is Essence 'replay', fingerprints are mine, done with acrylic paint... she now have a fingerprint on both side of her fingers .
I'm sorry I don't have more pictures, this one will have to do. Don't tell anyone, but I really don't mind to be used this way.
Za podlogu sam koristila Essenceov 'replay', otisci prstiju su moji, napravljeni akrilnom bojom... sad ima otiske na obje strane prstiju .
Žao mi je što nemam više fotki, ova će morati dostajati. Nemojte nikom reći, ali nemam ništa protiv da me se ovako iskoristi, naprotiv.

Till we meet again... Žana  

Monday, July 23, 2012

In the Navy

Hi my friends!

I really don't know what to say about this manicure, let the pictures do the talking.
Ne znam što bih trebala reći o manikuri... neka slike govore.

The anchor was painted with acrylic paint, the polishes I used for this manicure are: China Glaze 'snow', Essence 'cool and the gang' and Golden Rose 'fashion color 47'... and I don't know to whom that hair belongs 
Sidro je nacrtano akrilnom bojom, lakovi koje sam koristila su: China Glaze 'snow', Essence 'cool and the gang' i Golden Rose 'fashion color 47'... i nemam pojma odakle se ova dlaka stvorila i čija je .

Till the next polishing, Žana 

Friday, July 20, 2012

Abbmart necessities

Hi my friends!

I recently answered on a Abbmart Blogger Review Open Call, and they send me some products for a review. I received Belleme Blusher in color 'Soft Coral'Sheep Blusher Brush and Duo Fiber Blending Brush, and my girls, I must tell you - I really love these products Everything came in nylon bags, well protected...
Nedavno sam se odazvala Abmartovom pozivu blogerima, pa su mi poslali neke stvarčice na recenziju. Dobila sam Belleme Blusher u boji 'Soft Coral'Sheep Blusher Brush i Duo Fiber Blending Brush, i drage moje, moram vam reći - da sam apsolutno oduševljena proizvodima . Sve je stiglo uredno zapakirano u najlonu, zaštićeno...


Before use, you have to unpack it . I recommend to wash your brushes before first use (I'm using antibacterial soap and some hair conditioner after), be sure to rinse it well. I was really surprised by the quality of these brushes, I never tried any of Abbmart's brushes before. Sheep Blusher Brush did a perfect job applying blush on my face. It's made of sheep's hair, it's so soft and gentle on your skin so you just have to love it. Let me show you with my old blush brush, maybe then you'll understand why I fell in love with it. 
Prije upotrebe, treba to i otpakirati . Savjetujem obavezno pranje kistova prije prvog korištenja (za to koristim antibakterijski sapun i malo regeneratora za kosu poslije), pazite da ih dobro i isperete. Kvaliteta kistova bila je ugodno iznenađenje, nikad prije nisam ni probala Abbmartove kistove. Sheep Blusher Brush  je odradio savršen posao aplikacije rumenila. Izrađen je od ovčje dlake, super mekan je i nježan prema vašoj koži i nema vam druge nego da ga volite. Ma samo da vam ga pokažem s mojim starim kistom, možda ćete onda bolje razumjeti zašto sam se tako zaljubila u njega.

                               

See, my old one is... I thought it wasn't so bad until I got this one. With a new Abbmart brush, putting make-up on is really pleasure. The other, Duo Fiber Blending Brush can be used for a light weight blending and finishing, but also for tickling . I admit, for applying the blush, I use Sheep Blusher Brush, it suits me better. Now, let me tell you about this Belleme Blusher. It came in a cardboard box, I choose the 'soft coral' color. The blusher contains 8 g, which is pretty decent amount. You can see the specification on a box in next few pics.  
Vidite, moj stari je... mislila sam da nije tako loš dok nisam dobila ovaj. S novim Abbmart kistom, nanošenje rumenila je baš zadovoljstvo. Drugi kist, Duo Fiber Blending Brush, možete iskoristiti za bledanje i finiširanje, ali i za škakljanje . Priznajem, za nanošenje rumenila, koristim Sheep Blusher Brush, bolje mi paše. Da vam kažem par riječi i o Belleme Blusher (rumenilu). Stiglo je u kartonskoj kutiji, izabrala sam 'soft coral' boju. Rumenilo sadrži 8 g, što je prilično pristojna količina. Možete vidjeti specifikacije na kutiji na par idućih fotki.


The color is really gentle, it applies great, with my new brush, of course.
Boja je baš nježna, prelako se nanosi, s novim kistom, naravno.

And this it's how it looks on the skin. See, very gentle color, I love it.
Ovako izgleda na koži, nježna bojica, jaaaako mi se sviđa.


I'm really impressed with the quality of these products, I love them all. Abbmart did a great job with it, and when I'll need new brushes, I have no doubt in my mind where to get it. I'm only sorry that I didn't try them sooner, I would be spared from some disappointments. At Abbmart you can expect very decent quality for a low price, you'll found great brushes for only a few bucks.
And that's not all! They offered a discount of 10 % for my lovely readers! If you need a new brushes or something else, don't miss this opportunity. Just click on their banner, on the right upper corner of my blog. The shipping to Croatia is also very affordable.
Zbilja sam impresionirana kvalitetom ovih proizvoda, ne znam koji mi je bolji. Abbmart je napravio dobar posao s njima, i idući put kad mi zatrebaju novi kistovi, uopće ne sumnjam gdje ću ih nabaviti. Samo mi je žao što ih nisam probala ranije, bila bih se poštedjela nekih razočaranja. Kod Abbmarta možete očekivati pristojnu kvalitetu za nisku cijenu, pronaći ćete super kistove već za nekoliko dolara.
Ali to nije sve! Ponudili su i popust od 10% za moje krasne čitateljice! Ako trebate nove kistove ili nešto drugo iz njihovog asortimana, nemojte propustiti ovu priliku. Kliknite na njihov banner, koji se nalazi u gornjem desnom uglu. I shipping za Hrvatsku nije preskup.

Till we meet again... love, Žana

p.s. these products were sent to me for review
p.s. proizvodi poslani na recenziju
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...